Ejendomsservice, Firmaadresser

Tiforp kan tilbyde vedligeholdelse af udeområder.

Herunder:

  • Kontakt til eventuelle lejere.
  • Samarbejde med ejere og lejere omkring vedligeholdelsesarbejder.
  • Kontakt til eventuelle håndværkere.
  • Tømning af affaldsskakte
  • Renholdelse af udeområder.
  • Snefejning og saltning af fortove, gårdmiljø og lign.

Tiforp kan udføre alle former for renholdelse af udeområder. Herunder græsslåning, hækklipning, vedligeholdelse af bede, med udskiftning og/eller beplantning samt fjernelse af ukrudt.

Tiforp kan udføre alle former for renholdelse af udeområder. Herunder græsslåning, hækklipning, vedligeholdelse af bede, med udskiftning og/eller beplantning samt fjernelse af ukrudt.

Ring gerne for et møde omkring din opgave.
Tiforp kommer gerne og besigtiger samt aftaler den/de opgaver der skal løses.
Herefter fremsendes et skriftligt tilbud.

+45 30 42 34 44

Tiforp kan udføre tømning af affaldsskakte dagligt eller i aftalte perioder. Herunder weekend og helligdage ved behov.

Mindre Vedligeholdelsesarbejde på bygninger. Herunder lettere maler / tømrer / snedkerarbejde. Således at omkostningerne minimeres, da der ikke skal flere forskellige håndværkere på opgaverne